Krig og skydespil

Skrevet af forfatter Gudrun Østergaard

Krig og krigsflygtninge er et tungt og desværre alt for aktuelt emne. Det er næsten for alvorligt og uhyggeligt til, at jeg turde give mig i kast med det. Men samtidig syntes jeg også, det var vigtigt for mig at skrive om. 

For de fleste danske børn er krig heldigvis noget abstrakt, der foregår andre steder i verden. Eller det er noget, der foregår i et computerspil, hvor man altid bare kan spille en ny bane.

Men hvad med de flygtningebørn, der bor i Danmark? 

Og hvad med de danske børn, hvis forældre kommer fra krigszoner?

Er det umoralsk at spille skydespil, mens den virkelige krig raser?

Er det forkert at slå ihjel for at forsvare sig mod angreb?

Det jeg ville skrive skulle handle om krig, men samtidig skulle det også være en bog som tilføjer nogle nuancer og får læseren til at reflektere.

Jeg har længe gerne villet skrive for børn og unge med læsevanskeligheder. Min tanke med det er, at hvis man skal bruge rigtig mange kræfter på at afkode teksten, så skal den virkelig også handle om noget vigtigt og spændende. Jeg håber, det er lykkedes mig at skrive en bog, der fortæller en vedkommende historie, samtidig med at den er letlæst.

Læs mere om Trio Unite og køb bogen her