Krabat logo

Kia Lundsgaard


Kia har siden 2002 arbejdet som dansklærer. Hun har en pædagogisk diplomuddannelse som danskvejleder, og er i dag faglig leder og underviser på Holmegaard Heldagsskole ved Næstved.


Hendes store interesse for danskfagets mange facetter og litterære muligheder skinner igennem i de undervisningsmaterialer, Kia udgiver, hvor kreativitet, tekstforankring og fortolkningsmuligheder vejer tungt, alt sammen til gavn for eleverne, der skal opleve, hvordan fortællinger kan være med til at give dem en større forståelse for eget og andres liv både før og nu.


Kia har udarbejdet undervisningsmateriale for Den Grå Planet, to noveller i antologien Noget er på vej og tre Vættebøger.